[LT] Santykių kūrimas tvaresniam integracijos procesui – Jaukūs kampeliai su moterimis migrantėmis

Siekiant užmegzti santykius bei pasiruošti tvarios integracijos veiklai, 2023 m. liepos–rugsėjo mėnesiais Diversity Development Group surengė jaukius kampelius moterims migrantėms. Šiame straipsnyje aprašoma susitikimų su moterimis migrantėmis organizavimo patirtimis ir dalijamasi ateities pamokomis.

Prieš pradedant jaukių kampelių veiklą, buvo suburta profesionalių ir patyrusių penkių kultūros ir kalbų mediatorių komanda. 2023 m. birželio mėn. buvo surengtas įvadinis seminaras, kuriame pristatytos projekto veiklos, tikslai ir vaidmenys dirbant su moterimis migrantėmis.

Iš viso per ataskaitinį laikotarpį buvo surengta 13 jaukių kampelių. Susitikimai su moterimis migrantėmis vyko Vilniaus mieste (viešosiose erdvėse ir Naujininkų pabėgėlių stovykloje) bei Pabėgėlių priėmimo centre Rukloje (Jonavos r.).

Sprendimas jaukius kampelius organizuoti Pabėgėlių priėmimo centre ir pabėgėlių stovykloje buvo priimtas siekiant pasiekti pažeidžiamiausioje padėtyje esančias ir į visuomenę neįtrauktas moteris migrantes. Susitikimų tikslas buvo supažindinti potencialias mokymų dalyves su PITCH projekto veiklomis ir pakviesti jas dalyvauti numatytose projekto veiklose. Be to, pakviestos moterys kalbėjo apie savo integracijos poreikius ir iššūkius, taip pat išsakė lūkesčius mokymams, kuriais bus siekiama palengvinanti jų įsiliejimą į visuomenę.

Prisijungti prie projekto ir įsitraukti į mokymus sutiko 39 moterys. Dalyvių kilmės šalys yra: Azerbaidžanas, Baltarusija, Kamerūnas, Irakas, Kirgizija, Rusijos Federacija, Tadžikistanas, Turkija ir Ukraina. Jų amžius svyruoja nuo 19 iki 71 metų. Nors moterys yra labai įvairios savo kultūriniu pagrindu, kalba, išsilavinimu ir darbo bei gyvenimo patirtimi, jos visos nori mokytis lietuvių kalbos ir jaustis labiau įsitraukusios į Lietuvos visuomenę.

Projekto mediatoriai po susitikimų taip pat dalinosi, jog moterys dalyvės taip pat nori geriau suprasti vietos kultūrą, papročius ir gyvenimo būdą, tačiau svarbiausia, mokytis lietuvių kalbos ar lavinti jau turimus kalbos įgūdžius. Migrantės tikisi, kad kalbos mokėjimas padės stiprinti socialinius ryšius ir užmegzti geresnius santykius su lietuviais.

Užmegzti pirmąjį kontaktą ir paskatinti dalyvauti individualizuotose mokymo veiklose buvo vienas didžiausių iššūkių, su kuriuo susidūrė mediatoriai. Visų pirma, kai kurios moterys bijojo kalbėti su žmonėmis, kurių jos nepažįsta. Tai ypač pasireiškė bendraujant su moterimis, gyvenančiomis įstaigose. Tačiau padedant socialiniams darbuotojams kontaktas buvo užmegztas ir dalis moterų vėliau sutiko prisijungti prie mokymų. Antra, kai kurios moterys išreiškė, kad turi tik skubius poreikius ir nemato galimybės laukti, kol galėtų dalyvauti ilgalaikėje veikloje. Trečia, projektas negali užtikrinti mokymo prieinamumo kai kurioms žmonių grupėms, pavyzdžiui, neįgaliesiems ir labai riboto judumo žmonėms; žmonių, kurie turi rūpintis savo neįgaliais artimaisiais. Tai gana apriboja tikslinę grupę ir nepasiekia moterų, kurios yra labai pažeidžiamoje padėtyje ir kurioms reikia paramos integracijai.

2023 m. spalio mėn. – 2024 m. vasario mėn. bus įgyvendinami mokymai 39 dalyvių grupei, kurių maksimali trukmė – 161 valanda.Tikimasi, kad mokymo kursą baigs ne mažiau kaip 30 moterų. Mokymai sudėlioti trymis kryptimis – kvalifikacijos kėlimas, sąmoningumo ugdymas/orientavimas ir socialinė veikla. Tikimasi, kad per šešis mėnesius moterys išsiugdys įgūdžius, kurie yra svarbūs tiek integruojantis į darbo rinką, tiek norint labiau įtraukti į Lietuvos visuomenę.

Kai kurios veiklos bus teikiamos moterims asmeniškai, atsižvelgiant į jų galimybes ir poreikius, o kitos – organizuojamos grupėse. Tikimasi, kad kai kurias veiklas organizuoti ir vesti galės pačios moterys, taip įgalinant jas ir prisidedant prie jų pasitikėjimo savimi stiprinimo.

Tam, kad jos galėtų prisijungti prie mokymosi veiklos, Jaukių kampelių dalyvės išreiškė vaikų priežiūros svarbą. Tokia paslauga bus suteikta visoms dalyvėms, siekiant sumažinti pasitraukimo iš veiklos galimybes.

DDG, Lithuania: info@diversitygroup.lt