THE PITCH PROJECT

PITCH is a three-year project, launched on January 1, 2022. PITCH stands for ‘a model for gender-sensitive integration strategies based on Personalised, partIcipaTory, loCal, and multistakeHolder approaches.’

Artist: Abdel Rahim Al-Hadid

PITCH yra trijų metų trukmės projektas, startavęs 2022 m. sausio 1 d. PITCH – tai lyčiai jautrių integracijos strategijų modelis, paremtas personalizuota, dalyvavimą skatinančia, lokalia ir daugiašaliu suinteresuotų šalių dalyvavimu grįsta prieiga. PITCH tikslas yra sukurti visai Europai bendrą pagrindą, pajėgų paremti lokalių moterų migrančių integracijos strategijų kūrimo ir įgyvendinimo būdus, leidžiančius vadovautis personalizuotu, dalyvavimą skatinančiu ir daugiašaliu požiūriu. Projekto tikslai bus įgyvendinami projektuojant bendrą modelį, kuris bus transformuotas į 7 vietines strategijas ir įgyvendinamas tarp migrančių moterų Italijoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Ispanijoje, Kipre, Lietuvoje ir Švedijoje. Tokiu būdu bus užtikrinama: 

How It Work?

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise

App ScreenShots

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise

Frequently Asked Questions

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast

Stay updated:

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

Verified by MonsterInsights