THE PITCH PROJECT

PITCH je triletni projekt, ki se je pričel izvajati 1.1.2022. PITCH je akronim  za projekt z naslovom 'Model spolno občutljivih integracijskih strategij, osnovanih na osebnem, participatornem, lokalnem in večdeležniškem pristopu' ('A model for gender-sensitive intergration strategies based on Personalised, partIcipaTory, loCal, and multistakeHolder approaches )'.

Artist: Abdel Rahim Al-Hadid

Namen projekta PITCH  je, na evropski ravni, oblikovanje skupne osnove za podporo oblikovanju in izvajanju lokalnih integracijskih strategij, ki naslavljajo priseljene ženske. Te strategije bodo zasnovane na prilagojenem, vključujočem in več-deležniškem pristopu. To bomo dosegli skozi sooblikovanje modela, prilagojenega 7 lokalnim strategijam in s sodelovanjem s priseljenkami  v Italiji, Grčiji, Sloveniji, Španiji, Cipru, Litvi in na Švedskem.

S tem bodo dosegli:

How It Work?

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise

App ScreenShots

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise

Frequently Asked Questions

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast

Stay updated:

An unknown error occurred