About us

KRATEK ORIS PROJEKTA

Projekt neposredno vključuje 210 priseljenih žensk (30 v vsaki državi partnerici) in osebje 5 občin, 7 lokalnih raziskovalnih/civilnih organizacij in široko mrežo mest v regiji Baltskega morja. V projekt PITCH bodo vključeni socialni delavci, oblikovalci politik, zasebne, javne in nevladne organizacije, ki, delujejo na področju integracije ter širša javnost.

CILJI PROJEKTA

PITCH model bo dolgoročno prispeval k izboljšanju družbeno-ekonomske integracije priseljenk v sodelujočih državah. To bo doseženo na naslednje načine:

 • Preko osebno prilagojenih načrtov vključevanja priseljenk v družbo, ki bodo vsebovali pridobivanje kompetenc, ozaveščanje in družabne aktivnosti, prilagojene potrebam priseljenk in s spodbujanjem njihove avtonomije ter različnih načinov njihovega vključevanja, pa tudi z informiranjem o že obstoječih storitvah, s ciljem olajšati dostop do trga dela.
 • Skozi družabne aktivnosti v prostorih namenjenih druženju vseh lokalnih prebivalcev. Družabne aktivnosti bodo prispevale k večanju občutka pripadnosti lokalnemu okolju tistih priseljenk, ki niso neposredno vključene v projekt.
 • Skozi projektno partnerstvo, ki vključuje različne deležnike: nevladne in raziskovalne organizacije ter občine, s pomočjo katerih bo PITCH pripomogel k trajnosti lokalnih strategij in prepoznavnosti modela med pomembnimi oblikovalci politik in lokalnih deležnikov, vključenih v proces integracije.
 • Preko transnacionalne izmenjave dobrih praks med organizacijami in občinami, ki bo omogočila izmenjavo novih idej glede spopadanja z integracijskimi izzivi ter spodbujala oblikovanje bodočih strategij v državah partnericah in širše.

POTEK PROJEKTA

Partnerske organizacije pri projektu PITCH bodo izvedle nacionalno analizo za določitev lokalnih potreb, pripravile seznam deležnikov in preučile obstoječe integracijske strategije. Sodelovale bodo pri oblikovanju PITCH modela integracijskih strategij v sklopu mednarodnih delovnih skupin. Model bo nato v sodelovanju z lokalnimi nadzornimi odbori prilagojen 7 lokalnim integracijskim strategijam za priseljenke. Oblikovane bodo številne aktivnosti, organizirane na lokalni, državni in evropski ravni. V tej fazi bo ustvarjen model PITCH, na katerem bo osnovanih 7 lokalnih integracijskih strategij.

Za ogled modela PITCH in lokalnih integracijskih strategij, ki so bile razvite, obiščite zavihek »Rezultati«.

Razvoj lokalnih integracijskih strategij za Litvo, Ciper, Italijo, Španijo, Slovenijo, Grčijo in Švedsko ter razvoj modela PITCH bo oblikovan v drugi fazi . V tem obdobju bodo države partnerice preizkusile lokalne integracijske strategije s pomočjo programov aktivnosti, prilagojenih potrebam in zanimanjem priseljenk. Te aktivnosti bodo spodbujale večjo avtonomijo in vključevanje v državo prihoda. Aktivnosti druge faze zajemajo:

 • 10 srečanj priseljenk ('prijetni kotički') med aprilom in julijem 2023
 • 30 priseljenk bo v vsaki izmed držav partneric, sodelovalo z osebjem lokalnih organizacij, povezanih s projektom PITCH pri oblikovanju njihovih osebnih načrtov za vključevanje. Le-ti bodo oblikovani na osnovi njihovih potreb in zanimanj.
 • Tečaji/izobraževanja: a) za pridobivanje dodatnih znanj, b) za boljše poznavanje lokalnega okolja in c) organizacijo družabnih aktivnosti, kot so sprehodi po soseski in družabne kavarne oziroma prostori srečanj za priseljenke. S sodelovanjem pri omenjenih aktivnostih bodo njihovi osebni načrti  izvedeni tudi v praksi.
 • Za dodatne informacije o aktivnostih, ki se bodo odvijale, kliknite tukaj.
 • 'Svetovna kavarna', v kateri bodo priseljenke lahko delile svoje izkušnje s sodelovanjem pri projektu PITCH in oblikovanju osebnih integracijskih načrtov (pridobitve in izzivi).

 

Če ste priseljenka in se nahajate v Litvi, na Cipru, v Sloveniji, Španiji, Italiji, Grčiji ali na Švedskem, ter vas zanima sodelovanje v fazi 2 projekta, se obrnite na ustrezno organizacijo znotraj vaše države (V Sloveniji ZRS Koper). Poiščite kontakt med informacijami na dnu te strani.

V tretji fazi projekta PITCH bo potekala mesec dni trajajoča predstavitev pridobljenih izkušenj in zastavljenih lokalnih strategij. Predstavljene bodo socialnim delavcem, oblikovalcem politik, zasebnim, javnim in civilnim subjektom v lokalnem okolju in širši javnosti. V tej fazi bodo pripravljeni:

 • Bela knjiga z opisom modela PITCH, vključno z osrednjimi izzivi projekta, predlogi novih pristopov za oblikovanje integracijskih strategij in orodij v pomoč pri apliciranju teh strategij v konkretna lokalna okolja.
 • Usposabljanje za socialne delavce in druge izvajalce v vseh državah z namenom podpore pri ustvarjanju prilagojenih, trajnostnih in na potrebah osnovanih integracijskih pobud. Skupno bo v sklopu te aktivnosti med julijem in oktobrom 2024 izvedenih 8 delavnic, vsaka bo trajala 4 ure.
 • Okrogla miza na temo lokalnih integracijskih strategij, ki se je bodo udeležile priseljenke, lokalne oblasti, oblikovalci politik, nevladne in zasebne organizacije ter širša javnost. Okrogla miza bo potekala med oktobrom in novembrom 2024.
 • Webinar (spletni seminar), namenjen deležnikom, ki se ukvarjajo z vključevanjem priseljencev, katerim bodo predstavljeni rezultati projekta PITCH in možnosti uporabe projektnih ugotovitev za izboljšanje strategij vključevanja priseljenk. Webinar bo potekal med oktobrom in novembrom 2024.
 • Dogodek 'Spoznaj sosesko' v vsaki izmed držav partneric, ki bo vključeval priseljene ženske, ki bodo delile svojo izkušnjo sodelovanja pri projektu PITCH. Zaključni dogodek bo priložnost za obeležitev zaključka projekta in mreženje.
 • Zaključna mednarodna konferenca, ki se bo odvijala v Bruslju, Belgiji, med novembrom in decembrom 2024 in bo namenjena promociji modela PITCH, bele knjige in učinkov projekta na evropski ravni.

KAKO SE LAHKO VKLJUČITE

Projekt PITCH spodbuja priseljenke na Cipru, v Litvi, Italiji, Španiji, na Švedskem, v Grčiji in Sloveniji k sodelovanju v vrsti družabnih in izobraževalnih aktivnosti v okviru projekta.

V okviru PITCHA želimo opozoriti na izzive s katerimi se soočajo priseljenke, zato bomo  stremeli k tesnemu sodelovanju med zasebnim, javnim in civilnim sektorjem ter k vključevanju širše javnosti. Večdeležniški pristop bo zagotovil nadaljevanje projektne ideje skozi izvajanje lokalnih integracijskih strategij, ki bodo temeljile na modelu PITCH, s strani lokalnih oblasti, odločevalcev ter civilnih in zasebnih subjektov.

Če ste priseljenka, zainteresirani posameznik ali zaposleni/a, ki se ukvarjate z vključevanjem priseljencev, si oglejte zavihek 'kontakt' in poiščite organizacijo, pristojno za vključitev v projekt.

Verified by MonsterInsights