[SL] Povezovanje lokalne skupnosti v Kopru skozi tematska srečanja s priseljenkami

Tematska srečanja s priseljenkami, ki so potekala v aprilu in maju 2023 na Večgeneracijskem centru Morje, so okrepila medkulturni dialog in pripomogla k povezovanju lokalne skupnosti v Mestni občini Koper. Članek povzema prizadevanja projekta PITCH, potek medkulturnih srečanj in njihov pomen za vključenost priseljenk kot aktivnih članic družbe in prihajajoče aktivnosti, ki bodo služile kot predlog akcijskega načrta za integracijo priseljenk in priseljencev v Mestni občini Koper.

Mednarodni projekt z akronimom PITCH, namenjen krepitvi lokalnih integracijskih strategij v sedmih evropskih državah, se osredotoča na izboljšanje postopkov vključevanje priseljenk v družbo države gostiteljice. V Sloveniji sta partnerski organizaciji Znanstveno-raziskovalno središče Koper in Mestna občina Koper dokazali, kako uspešno je lahko medinstitucionalno sodelovanje. V okviru projekta je bilo na Večgeneracijskem centru Morje organiziranih 10 tematskih srečanj, namenjenih oblikovanju skupine priseljenk, ki so slabše vključene v družbo. Cilj je bil ugotoviti, kaj so njihove potrebe, želje in ovire pri uspešni integraciji in kakšne družabno-izobraževalne aktivnosti se jim lahko ponudi v nadaljevanju, da se jim olajša bivanje v državi gostiteljici.

Oblikovala se je starostno in kulturno raznolika skupina posameznic, ki prihajajo iz Kosova, Severne Makedonije, Nikaragve, Bosne, Srbije, Ukrajine, Rusije, in Moldavije. Najmlajša je imela 19 let, najstarejša pa 58. Raznolike so tudi v svoji izobrazbi in znanjih, vendar pa je njihova skupna točka želja po učenju slovenščine in družabnih ter sproščujočih aktivnostih.

Med sproščenimi in neformalnimi srečanji so udeleženke ponudile dragocen vpogled v omejitve pri izobraževanju, iskanju zaposlitve, ozaveščenosti o pravicah in dolžnostih ter pri vpetosti v lokalno okolje. Med seboj pa so si ob pomoči medkulturnih mediatork izmenjevale recepte, se učile slovenske izraze, delile svoje jutranje rutine, našle skupen interes v šivanju in kuhanju, predvsem pa so se opogumile za nadaljnje sodelovanje ne le pri projektu, temveč kot aktivne prebivalke Kopra.

Kot osrednjo ugotovitev dosedanjih projektnih aktivnosti želimo izpostaviti pomen neformalnih in sproščenih druženj, ki so ključna za občutek vključenosti med priseljenkami, prav tako pa pomen neformalnih izobraževanj, ki na zabaven, oseben, participatoren in inovativen način pripomorejo k povezovanju med priseljenkami in med deležniki, kot so vladne in nevladne organizacije.

V nadaljevanju je za skupino 30 udeleženk projekta PITCH pripravljen program v obsegu do 160 ur, ki jim bo omogočil dvig kompetenc, informiranje in ozaveščanje ter vpetost v lokalno okolje, poudarek pa bo na učenju slovenščine tako na vstopni kot tudi na osnovni ravni (A1 in B1), saj je usvajanje jezika ključno, da se bodo priseljenke zares uspešno vključile v državo gostiteljico. Tečaj jezika se v sodelovanju z Ljudsko univerzo in Večgeneracijskim centrom Morje prične oktobra 2023, trajal pa bo vse do konca januarja 2024. Organizirane bodo tudi druge dejavnosti, kot so pomoč pri pisanju življenjepisov in prijav za zaposlitev, družabni dogodki, orientacija po soseski in še več. Skozi celoten program bo zagotovljeno tudi varstvo otrok, da se matere spodbudi k nadaljnjemu sodelovanju.

Do konca marca 2024 bo program za priseljenke ocenjen in postalo bo razvidno, katere prakse, ki naslavljajo integracijo vključevanje, najbolje delujejo v lokalnem okolju.

ZRS, Slovenia: info@zrs-kp.si