THE PITCH PROJECT

PITCH är ett treårigt projekt som lanserades den 1 januari 2022. PITCH står för "en modell för genuskänsliga integrationsstrategier baserade på personliga, delaktiga, lokala och multistakeHolder-förhållningssätt."

Artist: Abdel Rahim Al-Hadid

PITCH syftar till att etablera en gemensam europeisk grund för att stödja utformning och genomförande av lokala integrationsstrategier riktade till nyanlända kvinnor, baserade på ett personligt, delaktigt och multi-stakeholders förhållningssätt. Projektet kommer att göra detta genom att medskapa en modell, som kommer att anpassas till 7 lokala strategier, och implementeras med nyanlända kvinnor i Italien, Grekland, Slovenien, Spanien, Cypern, Litauen och Sverige. Detta kommer att leda till:

How It Work?

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise

App ScreenShots

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise

Frequently Asked Questions

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradise

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast

Stay updated:

Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

Verifierad av MonsterInsights