Blog

[SE] Lansering av aktivitetsprogrammet för PITCH-projektet

Denna artikel handlar om de resultat som hittills uppnåtts i PITCH-projektet i Malmö, Sverige, vad gäller rekrytering av deltagare, anordnande av myshörnor och individuell profilering.

Under våren och sommaren 2023 har SwIdeas tillsammans med sina lokala partners i Malmö nått ut till utrikesfödda kvinnor för att hålla diskussionsutrymmen kring integrationsfrågor som de står inför, och vad de skulle vilja lära sig mer om under detta projekt .

Den här artikeln kommer att belysa resultaten av dessa möten, den använda metoden och egenskaperna hos gruppen som bildades i slutet för att delta i aktivitetsprogrammet som lanserades i slutet av september 2023.

SwIdeas är baserat i Malmö och stöds av Malmö kommun i genomförandet av PITCH-projektet. I utarbetandet av aktivitetsprogrammet och för att nå ut till utrikesfödda kvinnor har vi samordnat med andra lokala aktörer som arbetar inom områdena integration, entreprenörskap, civilsamhället, digitalisering och utbildning. Eftersom det finns många initiativ i staden som riktar sig till invandrarkvinnor, eller arbetar med inkluderingsfrågor i allmänhet, ville vi säkerställa att vi inte dubblerar andra organisationers aktiviteter, utan snarare kompletterar dem. Därför samarbetar vi med dessa organisationer antingen genom att använda deras lokaler för de planerade utbildningarna, myshörnorna och de individuella profileringsmötena och utbildningsaktiviteterna.

Kvinnorna som deltog i dessa aktiviteter är mellan 20 och 65 år och kommer från Irak, Syrien, Somalia, Jordanien, Palestina, Bosnien, Indien, Brasilien. I myshörnorna med kvinnor som har olika nationell och utbildningsbakgrund har en sak blivit klar: den stora majoriteten av dessa kvinnor kämpar med integration på ett eller annat sätt, och många av deras berättelser liknar varandra – oavsett om de inte kan få arbete inom sitt område, eller så upplever de diskriminering och känner sig utestängda och ensamma. Det verkar finnas behov av ytterligare stöd till invandrarkvinnor utöver vad som redan erbjuds av stat och kommunen. Mest av allt behövs det trygga utrymmen och att kvinnor ska känna att de inte är ensamma om att möta dessa utmaningar – och det är vad utrymmet som hålls under myshörnorna har erbjudit dem.

En annan aspekt är att även om många av kvinnorna har bott i Sverige i många år redan så finns det flera viktiga ämnen som de inte har tillräckligt med information om, särskilt när det kommer till deras rättigheter som kvinnor, och när det gäller arbetsrätt. även de möjligheter och stöd som finns för alla som vill starta eget företag. På så sätt tycks det finnas ett behov av utrymmen där utrikesfödda kvinnor kan uttrycka sina behov och intressen, samt vägar som erbjuder information som behövs när de bor i Sverige. Vi märkte faktiskt att de sessioner som erbjöds om rättigheter och skyldigheter var mycket populära när deltagarna utformade sina individuella planer.

Vid genomförandet av dessa projektaktiviteter har vi fått positiv feedback från andra organisationer och institutioner som arbetar med liknande ämne, främst på grund av det individualiserade tillvägagångssätt som PITCH-projektet erbjuder, vilket inte ofta är fallet i liknande projekt. Detta tillvägagångssätt innebär att deltagarna själva kan välja vilka pass de är mest intresserade av och som de känner skulle gynna dem mest. Deltagarna uppskattade också detta tillvägagångssätt eftersom det fick dem att känna att deras unika situation, kunskap och erfarenhet värdesattes. Dessutom ledde det trygga utrymmet i de mysiga hörnen till att kvinnorna kände sig avslappnade och i vissa fall sårbara för att dela med sig av sina personliga berättelser.

Aktivitetsprogrammet lanserades den 28 september och klasserna kommer att pågå varje vecka fram till slutet av februari 2024, med 3 veckors uppehåll under jullovet. Aktiviteterna kommer att fokusera på kompetensutveckling i svenska språket, digital kompetens, entreprenörskap; ökad medvetenhet om rättigheter och skyldigheter och sociala aktiviteter för interaktion med det lokala samhället. Det finns cirka 3-4 aktiviteter per vecka som äger rum på olika platser i staden, hos SwIdeas samarbetspartners, av vilka några också hjälper till vid utbildningstillfällen och studiebesök.

SwIdeas, Sweden: info@swideas.se

Neighbourhood maps – Sweden

You Might Also Like

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *